Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

524 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 1 do 50 z 524

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TR 12101-4:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 12101-4:2007 - wersja angielska

  Smoke and heat control systems -- Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation

  Wprowadza: CEN/TR 12101-4:2006 [IDT]

 2. PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 1187:2014-03 - wersja angielska

  Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

  Wprowadza: CEN/TS 1187:2012 [IDT]

 3. PKN-CEN/TS 15117:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15117:2009 - wersja polska

  Przewodnik po zasadach zastosowania bezpośredniego i rozszerzonego

  Wprowadza: CEN/TS 15117:2005 [IDT]

 4. PKN-CEN/TS 15447:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15447:2007 - wersja angielska

  Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive

  Wprowadza: CEN/TS 15447:2006 [IDT]

 5. PKN-CEN/TS 15447:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15447:2009 - wersja polska

  Montaż i mocowanie w badaniach reakcji na ogień zgodnych z dyrektywą Wyroby budowlane

  Wprowadza: CEN/TS 15447:2006 [IDT]

 6. PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16459:2014-06 - wersja angielska

  Oddziaływanie ognia zewnętrznego na dachy i pokrycia dachowe -- Rozszerzone zastosowanie wyników badań według CEN/TS 1187

  Wprowadza: CEN/TS 16459:2013 [IDT]

 7. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2018 [IDT]

 8. PN-B-02852:2001 - wersja polska

  PN-B-02852:2001 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

 9. PN-B-02857:2017-04 - wersja polska

  PN-B-02857:2017-04 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne

 10. PN-B-02865:1997 - wersja polska

  PN-B-02865:1997 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

 11. PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji

 12. PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW

 13. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - wersja polska

  PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania

 14. PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

  PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania

 15. PN-C-01200-14:2000 - wersja polska

  PN-C-01200-14:2000 - wersja polska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia

 16. PN-C-81100:1998 - wersja polska

  PN-C-81100:1998 - wersja polska

  Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych

 17. PN-E-05204:1994 - wersja polska

  PN-E-05204:1994 - wersja polska

  Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -- Wymagania

 18. PN-E-05205:1997 - wersja polska

  PN-E-05205:1997 - wersja polska

  Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów wybuchowych -- Wymagania

 19. PN-EN 1021-1:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN 1021-1:2014-12 - wersja angielska

  Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros

  Wprowadza: EN 1021-1:2014 [IDT]

 20. PN-EN 1021-2:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN 1021-2:2014-12 - wersja angielska

  Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki

  Wprowadza: EN 1021-2:2014 [IDT]

 21. PN-EN 1028-1+A1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 1028-1+A1:2008 - wersja angielska

  Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 1: Klasyfikacja -- Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 1028-1:2002+A1:2008 [IDT]

 22. PN-EN 1028-2+A1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 1028-2+A1:2008 - wersja angielska

  Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 1028-2:2002+A1:2008 [IDT]

 23. PN-EN 1047-1:2019-12 - wersja angielska

  PN-EN 1047-1:2019-12 - wersja angielska

  Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 1: Szafy do przechowywania nośników danych

  Wprowadza: EN 1047-1:2019 [IDT]

 24. PN-EN 1047-2:2019-07 - wersja angielska

  PN-EN 1047-2:2019-07 - wersja angielska

  Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Część 2: Pomieszczenia oraz pojemniki do przechowywania nośników informacji

  Wprowadza: EN 1047-2:2019 [IDT]

 25. PN-EN 1101:1999/A1:2006 - wersja polska

  PN-EN 1101:1999/A1:2006 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)

  Wprowadza: EN 1101:1995/A1:2005 [IDT]

 26. PN-EN 1101:1999 - wersja polska

  PN-EN 1101:1999 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek (mały płomień)

  Wprowadza: EN 1101:1995 [IDT]

 27. PN-EN 1102:2016-09 - wersja angielska

  PN-EN 1102:2016-09 - wersja angielska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie podczas palenia -- Zasłony i firanki -- Szczegółowa procedura wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

  Wprowadza: EN 1102:2016 [IDT]

 28. PN-EN 1103:2006 - wersja polska

  PN-EN 1103:2006 - wersja polska

  Tekstylia -- Wyroby przeznaczone na odzież -- Szczegółowa procedura badania właściwości palnych

  Wprowadza: EN 1103:2005 [IDT]

 29. PN-EN 1147:2010 - wersja angielska

  PN-EN 1147:2010 - wersja angielska

  Drabiny przenośne dla straży pożarnej

  Wprowadza: EN 1147:2010 [IDT]

 30. PN-EN 12065:2009 - wersja polska

  PN-EN 12065:2009 - wersja polska

  Instalacje i urządzenia do skroplonego gazu ziemnego -- Badania koncentratów piany przeznaczonych do wytwarzania piany o średniej i wysokiej rozszerzalności oraz proszków gaśniczych stosowanych przy pożarach skroplonego gazu ziemnego

  Wprowadza: EN 12065:1997 [IDT]

 31. PN-EN 12094-10:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-10:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych

  Wprowadza: EN 12094-10:2003 [IDT]

 32. PN-EN 12094-11:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-11:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 11: Wymagania i metody badań mechanicznych urządzeń wagowych

  Wprowadza: EN 12094-11:2003 [IDT]

 33. PN-EN 12094-12:2007 - wersja polska

  PN-EN 12094-12:2007 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 12: Wymagania i metody badań pneumatycznych urządzeń alarmowych

  Wprowadza: EN 12094-12:2003 [IDT]

 34. PN-EN 12094-13:2005 - wersja polska

  PN-EN 12094-13:2005 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

  Wprowadza: EN 12094-13:2001 [IDT], EN 12094-13:2001/AC:2002 [IDT]

 35. PN-EN 12094-16:2010 - wersja polska

  PN-EN 12094-16:2010 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 16: Wymagania i metody badań urządzeń nawaniających stosowanych w niskociśnieniowych urządzeniach gaśniczych na CO2

  Wprowadza: EN 12094-16:2003 [IDT]

 36. PN-EN 12094-1:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-1:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania

  Wprowadza: EN 12094-1:2003 [IDT]

 37. PN-EN 12094-2:2007 - wersja polska

  PN-EN 12094-2:2007 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

  Wprowadza: EN 12094-2:2003 [IDT]

 38. PN-EN 12094-3:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-3:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących

  Wprowadza: EN 12094-3:2003 [IDT]

 39. PN-EN 12094-4:2007 - wersja polska

  PN-EN 12094-4:2007 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 4: Wymagania i metody badań zespołów zaworu zbiornika i ich urządzeń wyzwalających

  Wprowadza: EN 12094-4:2004 [IDT]

 40. PN-EN 12094-5:2010 - wersja polska

  PN-EN 12094-5:2010 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających

  Wprowadza: EN 12094-5:2006 [IDT]

 41. PN-EN 12094-6:2010 - wersja polska

  PN-EN 12094-6:2010 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

  Wprowadza: EN 12094-6:2006 [IDT]

 42. PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-7:2002/A1:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

  Wprowadza: EN 12094-7:2000/A1:2005 [IDT]

 43. PN-EN 12094-7:2002 - wersja polska

  PN-EN 12094-7:2002 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2

  Wprowadza: EN 12094-7:2000 [IDT]

 44. PN-EN 12094-8:2010 - wersja polska

  PN-EN 12094-8:2010 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 8: Wymagania i metody badań łączników

  Wprowadza: EN 12094-8:2006 [IDT]

 45. PN-EN 12094-9:2006 - wersja polska

  PN-EN 12094-9:2006 - wersja polska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

  Wprowadza: EN 12094-9:2003 [IDT]

 46. PN-EN 12101-10:2007 - wersja polska

  PN-EN 12101-10:2007 - wersja polska

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 10: Zasilacze

  Wprowadza: EN 12101-10:2005 [IDT]

 47. PN-EN 12101-1:2007 - wersja polska

  PN-EN 12101-1:2007 - wersja polska

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych

  Wprowadza: EN 12101-1:2005 [IDT], EN 12101-1:2005/A1:2006 [IDT]

 48. PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

  Wprowadza: EN 12101-2:2017 [IDT]

 49. PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja polska

  PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja polska

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

  Wprowadza: EN 12101-2:2017 [IDT]

 50. PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja angielska

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

  Wprowadza: EN 12101-3:2015 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 524

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Ustaw kierunek malejący