PN-EN 12094-9:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dotyczących specjalnych czujek pożarowych, innych niż objęte normą EN 54-1, stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2, gaz obojętny lub gazowy węglowodór chlorowcowany i inne urządzenia gaśnicze. Norma obejmuje specjalne czujki pożarowe, które reagują poprzez rozerwania szklanej ampułki lub stopienie łatwotopliwego elementu

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12094-9:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 9: Wymagania i metody badań specjalnych czujek pożarowych
Data publikacji 10-05-2006
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-9:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-9:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10