Prenumerata norm

Nasza oferta obejmuje roczną prenumeratę:

    • Polskich Norm - PN
    • Zmian do Polskich Norm
    • Polskich Dokumentów Normalizacyjnych - PKN

 

MOCNE STRONY PRENUMERATY

    • RABAT - 20% dla wszystkich prenumeratorów
    • Aktualna informacja (Klient będzie otrzymywał wszystkie nowo opublikowane produkty z zamówionych dziedzin, grup lub podgrup ICS)
    • Jeżeli w danym miesiącu nie ukaże się żaden z zamówionych produktów normalizacyjnych klient zostanie o tym poinformowany
    • Każde zamówienie jest potwierdzone przez PKN

 

Podstawą prenumeraty jest siódme wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

ICS (International Classification for Standards) to Międzynarodowa Klasyfikacja Norm. Jest podstawą do szeregowania dziedzinowego norm w katalogach Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych oraz innych dokumentów normatywnych, a także podstawą systemu prenumeraty Norm Międzynarodowych, regionalnych i krajowych. Może być również stosowana do klasyfikacji norm i dokumentów normatywnych w bazach danych, bibliotekach itp.

 

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ ?

    • złożyć zamówienie przez poniższy formularz ;
    • w zamówieniu określić formę zamawianych produktów ( plik na CD , forma papierowa   lub plik do pobrania  z serwera PKN po podpisaniu umowy);
    • podać numery dziedzin, grup lub podgrup Międzynarodowej Klasyfikacji Norm (ICS).

 

UWAGI:

    • korekta zamówienia będzie uwzględniona w następnym miesiącu po poinformowaniu dostawcy przez zamawiającego;
    • produkty normalizacyjne opublikowane w grudniu będą wysyłane w styczniu następnego roku;
    • osobne zamówienia należy składać na Normy Europejskie uznane za Polskie Normy, których treść jest publikowana w języku angielskim, francuskim* lub niemieckim* (do wyboru).

 

* wersje językowe niemiecka i francuska nie zawsze są dostępne

Lista norm do prenumeraty

Wybierz wyróżniki ICS

Wybrane wyróżniki
ICS Liczba egzemplarzy / stanowisk Tytuł Akcja

Typ klienta

Informacje kontaktowe/konta

Adres płatnika

 • (bez kodu kraju)
  (bez kodu kraju)

Adres wysyłki faktury

Dane dostawy

* wymagane pola