Prenumerata

Miesięcznik zawiera zestaw informacji o:

 • ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm,
 • ankiecie powszechnej Polskich Norm przewidzianych do wycofania,
 • opublikowanych oraz wycofanych Polskich Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych,
 • opublikowanych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC,
 • opublikowanych normach międzynarodowych.

 W roku 2024 zamów prenumeratę dowolnej liczby numerów publikacji: w wersji papierowej,  w postaci pliku PDF.

 


Forma (nośnik)

Cena netto/1 egz.

%VAT

Kwota VAT

Cena brutto/1 egz.

 Cena  brutto/12 miesięcy

Cena netto/ 12 miesięcy

 Forma papierowa

13,48 zł

8%

1,08 zł

14,56 zł

174,72 zł

161,76 zł

 Forma elektroniczna „plik do pobrania” lub „plik do wysłania e-mailem*

13,48 zł

8%

1,08 zł

14,56 zł

174,72 zł

161,76 zł


* Cena wersji na jedno stanowisko

Do wersji papierowej  doliczana jest opłata wysyłkowa.

Zakup pojedynczego egzemplarza

Kontakt z Wydziałem Sprzedaży

Tel: 32 251-89-04

 

Prenumerata

 • Liczba egzemplarzy / stanowisk Tytuł
  Informacja o przebiegu i wynikach prac normalizacyjnych

Typ klienta

Informacje kontaktowe/konta

Adres płatnika

 • (bez kodu kraju)
  (bez kodu kraju)

Adres wysyłki faktury

Dane dostawy

* wymagane pola