Prenumerata

Miesięcznik zawiera zestaw informacji o:

 • ankiecie powszechnej projektów Polskich Norm,
 • ankiecie powszechnej Polskich Norm przewidzianych do wycofania,
 • opublikowanych oraz wycofanych Polskich Normach i polskich dokumentach normalizacyjnych,
 • opublikowanych dokumentach normalizacyjnych CEN i CENELEC,
 • opublikowanych normach międzynarodowych.

 

Zakup pojedynczego egzemplarza

W roku 2019 zamów prenumeratę dowolnej liczby numerów publikacji: w wersji papierowej, płycie CD lub w postaci pliku PDF.

 


Forma (nośnik)

Cena netto/1 egz.

%VAT

Kwota VAT

Cena brutto/1 egz.

 Cena  brutto/12 miesięcy

Cena netto/ 12 miesięcy

 Forma papierowa

10,78 zł

23%

2,48 zł

13,26 zł

159,11 zł

129,36 zł

 Forma elektroniczna na CD*

9,70 zł

23%

2,23 zł

11,93 zł

143,17 zł

116,40 zł

 Forma elektroniczna „plik do pobrania” lub „plik do wysłania e-mailem*

8,08 zł

23%

1,86 zł

9,94 zł

119,26 zł

96,96 zł


* Cena wersji na jedno stanowisko

Do wersji papierowej i płyty CD doliczana jest opłata wysyłkowa.

Kontakt z Wydziałem Sprzedaży

Tel: 42 678 54 60

 

Prenumerata

 • Liczba egzemplarzy / stanowisk Tytuł
  Informacja o przebiegu i wynikach prac normalizacyjnych

Typ klienta

Informacje kontaktowe/konta

Adres płatnika

 • (bez kodu kraju)
  (bez kodu kraju)

Adres wysyłki faktury

Dane dostawy

* wymagane pola