Wyszukiwanie zaawansowane

4 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek malejący
  1. Ocena zgodności i certyfikacja

    Ocena zgodności i certyfikacja

    Czy wiesz, co to jest obowiązkowa ocena zgodności, certyfikacja i Nowe Podejście?
    Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz dzięki nowemu szkoleniu e-learningowemu pt. „Ocena zgodności i certyfikacja". Uzyskaną wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując test.

    UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

    Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

  2. Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

    Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

    Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podjąć obowiązki Sekretarza KT/ PK/ KZ, jak również do pełniących już tę funkcję. Zachęcamy również do odbycia tego szkolenia każdego, kto chce pogłębić wiedzę w zakresie zasad opracowywania dokumentów normalizacyjnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

    Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów w zadania Sekretarza OT. W przypadku osób z doświadczeniem w tym zakresie, szkolenie porządkuje i utrwala wiedzę.    

    Szkolenie jest złożone z trzech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

    Agenda szkolenia:

    1. Rola i zadania Sekretarza OT

    1.1. Sekretariat KT/KZ/PK i jego umiejscowienie
    1.2. Zadania Sekretarza OT – Procedura Z2-P1
    1.3. Współpraca Sekretarza OT z Przewodniczącym OT i Sektorem
    1.4. Opracowanie dokumentów normalizacyjnych
    1.5. Harmonogramy zadań PZN
    1.5.1. Rodzaje harmonogramów zadań
    1.5.2. Etapy harmonogramów zadań i czas trwania – Instrukcja R2-I4
    1.5.3. Zadania z harmonogramu TN, a zadania ad hoc w PZN
    1.5.4. Powołanie lub weryfikacja składu Grupy Projektowej w PZN
    1.5.5. Przeprowadzanie opiniowania i generowanie zestawień uwag do opiniowanego dokumentu w PZN
    1.5.6. Opracowanie zestawienia uwag do opiniowanego dokumentu na etapie ankietowania (40)
    1.5.7. Przeprowadzanie głosowania w PZN
    1.6. Przegląd PN

    2. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

    2.1. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych
    2.2. Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej
    2.2.1. Wykonawca i Zamawiający
    2.3. Szablony PKN
    2.4. Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

    3. Współpraca europejska i międzynarodowa

    3.1. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm europejskich - Procedura R2-P2
    3.2. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm międzynarodowych - Procedura Z2-P1
    3.3. Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELE, ISO, IEC – Procedura Z2-P2
    3.4. Realizacja wyjazdów zagranicznych na posiedzenia organów technicznych organizacji normalizacyjnych
    3.5. Organizacja posiedzeń organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych w Polsce

    Liczba ekranów: 75

    Dostęp do szkolenia: 90 dni
    Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

    Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

     

    UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

    Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

  3. Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

    Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

    Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników prac normalizacyjnych, a w szczególności do członków i reprezentantów członków KT/ PK/ KZ. Zachęcamy również do dobycia szkolenia każdego, kto chce zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw normalizacji.

    Szkolenie wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, w tym wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

    Szkolenie jest złożone czterech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

     Agenda szkolenia:

    1. Działalność normalizacyjna
    1.1. Normalizacja - definicja, cele
    1.2. Norma - definicja
    1.3. System normalizacji w Polsce
    1.4. Finansowanie działalności normalizacyjnej

    2. Organy Techniczne PKN
    2.1. Kto opracowuje Polskie Normy
    2.2. Relacje poszczególnych stron w procesie tworzenia PN
    2.3. OT - przepisy wewnętrzne
    2.4. OT - definicje
    2.5. OT - różnice
    2.6. Wykaz OT
    2.7. Karta informacyjna OT
    2.8. Powoływanie i odwoływanie OT – Procedura Z2-P3
    2.9. Zadania KT
    2.10. Plan działania OT
    2.11. Program prac
    2.12. Jak włączane są nowe tematy do programu prac

    3. Organizacja pracy KT
    3.1. Osoby funkcyjne w KT
    3.2. Zadania członków KT
    3.3. Organizacja pracy KT w systemie PZN
    3.4. Udostępnianie i opiniowanie dokumentów w PZN
    3.5. Powoływanie i odwoływanie członków KT - Procedura Z2-P3
    3.6. Metody pracy KT
    3.7. Ankieta powszechna
    3.8. Uchwały i decyzje KT, konsens
    3.9. Grupa Projektowa
    3.10. Zadania członków KT
    3.11. Posiedzenia KT (formy posiedzeń)

    4. Współpraca europejska i międzynarodowa
    4.1. Organy techniczne i organy robocze
    4.2. Współpraca z CEN, CENELEC
    4.3. Etapy prac normalizacyjnych CEN, CENELEC
    4.4. Współpraca z ISO i IEC
    4.5. Formy uczestnictwa w pracach TC/SC w ISO, IEC
    4.6. Porozumienie Wiedeńskie i Frankfurckie
    4.7. Dostęp do dokumentacji CEN, CENELEC, ISO, IEC- autoryzacje
    4.8. Zgłaszanie ekspertów

     Liczba ekranów: 78

    Dostęp do szkolenia: 90 dni
    Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

    Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

    UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

    Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

  4. Szkolenie dla ekspertów WG

    Szkolenie dla ekspertów WG

    Szkolenie skierowane do osób, które planują podjąć działalność ekspercką w grupach roboczych (tzw. Eksperci WG) europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, jak również osób już pełniących tę funkcję.
    Szkolenie zalecane jest dla każdej osoby pragnącej pogłębić wiedzę w zakresie  prac normalizacyjnych na poziomie europejskim i międzynarodowym.
    Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów na ekspertów w ich przyszłe zadania i obowiązki oraz pogłębienie wiedzy w zakresie współpracy PKN z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.
    Szkolenie składa się z sześciu modułów tematycznych, z których każdy zakończony jest krótkim testem.

    Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat.

    Liczba ekranów: 111
    Dostęp do szkolenia: 90 dni
    Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox
    Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

    UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

    Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

4 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek malejący