PN-W-01350-2:1996 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Warunki i metody pomiaru hałasu

Zakres

Podano ogólne warunki i metody pomiaru hałasu na statkach towarowych, rybackich i pasażerskich. Ustalono 12 definicji. Opisano aparaturę pomiarową, procedurę pomiarów. W pięciu załącznikach podano: przykład obliczania równoważnego poziomu dźwięku A (1); poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych odpowiadające liczbie oceny hałasu N (2); krzywą N oceny hałasu (3); zalecenia dotyczące metod pomiaru hałasu na stanowiskach nasłuchu (4); ramowy układ sprawozdania z pomiarów hałasu (5)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-01350-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Warunki i metody pomiaru hałasu
Data publikacji 17-07-1996
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.040, 13.140, 17.140.30