PN-W-01350-5:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Dopuszczalne poziomy dźwięku na statkach pasażerskich

Zakres

Ustalono dopuszczalne poziomy dźwięku na statkach pasażerskich o pojemności brutto równej i większej niż 1600. Ustalono podział statków pasażerskich na trzy grupy w zależności od eksploatacji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-01350-5:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Dopuszczalne poziomy dźwięku na statkach pasażerskich
Data publikacji 20-06-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.040, 13.140