PN-W-01350-6:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas

Zakres

Ustalono dopuszczalne zakresy ekspozycji na hałas w zależności od równoważnego poziomu dźwięku oraz podano ogólny program ochrony słuchu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-W-01350-6:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona przed hałasem na statkach morskich -- Wytyczne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas
Data publikacji 11-04-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 47.040, 13.140