PN-EN ISO 9612:2011 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Akustyka -- Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna

Zakres

Określono techniczną metodę pomiarów ekspozycji na hałas w środowisku pracy i metodę obliczania poziomu ekspozycji, użyteczną w przypadku, gdy wymagane jest wyznaczenie ekspozycji na hałas z techniczną klasą dokładności. Opisano trzy różne strategie pomiarów. Przewidziano metody szacowania niepewności wyników. Nie dotyczy oceny maskowania komunikacji słownej lub oceny infradźwięków, ultradźwięków i pozasłuchowych skutków hałasu. Nie stosuje się również do pomiarów ekspozycji na hałas pracowników stosujących ochronniki słuchu. Dołączono informacyjny arkusz kalkulacyjny

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9612:2011 - wersja polska
Tytuł Akustyka -- Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna
Data publikacji 11-08-2011
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 9612:2009 [IDT], ISO 9612:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9612:2009 - wersja angielska
ICS 13.140