PN-EN 14253+A1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Drgania mechaniczne -- Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia -- Wytyczne praktyczne

Zakres

Podano wytyczne dotyczące pomiaru drgań i wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na człowieka na stanowisku pracy. Opisano środki ostrożności, które powinny być stosowane, aby dokonać reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczyć czasy dziennej ekspozycji dla każdej operacji, w celu obliczenia wartości dziennej ekspozycji na drgania odniesionej do 8 godzin. Ograniczono się do wyznaczania ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu z wykorzystaniem wielkości ważonego częstotliwościowo skutecznego przyspieszenia. Rozpatrywanym zakresem częstotliwości jest zakres od 0,5 Hz do 80 Hz. W informacyjnym załączniku C podano wytyczne zminimalizowania wpływu zamierzonych ruchów operatora na ekspozycję na drgania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14253+A1:2011 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Pomiar i obliczanie zawodowej ekspozycji na drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka dla potrzeb ochrony zdrowia -- Wytyczne praktyczne
Data publikacji 05-01-2011
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN 14253:2003+A1:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14253+A1:2008 - wersja angielska
ICS 13.160