PN-EN ISO 5349-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy

Zakres

Podano wytyczne do pomiarów i wyznaczania drgań przenoszonych przez kończyny górne na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5349-1:2004. Określono środki ostrożności podejmowane podczas wykonywania reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczania czasów dziennej ekspozycji dla każdej czynności w celu obliczenia równoważnej energetycznie dla 8 h, całkowitej wartości drgań, tj. dziennej ekspozycji na drgania. Podano sposoby określenia właściwych czynności podczas wyznaczania ekspozycji na drgania

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5349-2:2004 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
Data publikacji 20-07-2004
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 5349-2:2001 [IDT], ISO 5349-2:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5349-2:2002 - wersja angielska
ICS 13.160
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11E, PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11P