PN-EN ISO 5349-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące pomiaru ekspozycji na drgania (okresowe, nieokresowe i przypadkowe) w trzech prostopadłych kierunkach, przenoszone przez kończyny górne. Zdefiniowano ważenie częstotliwościowe i częstotliwości graniczne filtrów pasmowych w celu umożliwienia ujednolicenia porównań wyników. Wskazano możliwość zastosowania uzyskanych wartości do przewidywania niekorzystnych skutków drgań przenoszonych przez kończyny górne w zakresie częstotliwości obejmujących pasma oktawowe od 8 Hz do 1000 Hz

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5349-1:2004 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 09-07-2004
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 5349-1:2001 [IDT], ISO 5349-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5349-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.160