PN-N-01307:1994 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Hałas -- Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów

Zakres

Określono dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu i możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań oraz wymagania dotyczące wykonywania pomiarów, ustalone na podstawie przepisów i norm międzynarodowych. Norma dotyczy wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nie ustalonego i impulsowego) z wyłączeniem hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01307:1994 - wersja polska
Tytuł Hałas -- Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy -- Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-N-01307:1984 - wersja polska
ICS 13.140, 17.140.01