PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

Zakres

Podano zasady pobierania próbek powietrza i interpretacji wyników do oceny narażenia zawodowego na substancje chemiczne i pyły przemysłowe. Dotyczą one dezymetrii indywidualnej oraz pomiarów stacjonarnych i obejmują: miejsce pobierania próbek powietrza (wybór pracowników do badań), liczbę i rozłożenie próbek w czasie zmiany roboczej oraz wzory do obliczania wskaźników ekspozycji. W interpretacji wyników uwzględniono konieczność zgodności narażenia na stanowisku pracy z wszystkimi, obowiązującymi normatywami higienicznymi (NDS, NDSCh lub NDSP) i określono kryteria uznania narażenia zawodowego za bezpieczne, dopuszczalne i szkodliwe

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników
Data publikacji 19-08-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04008-07:1989 - wersja polska
ICS 13.040.30
Elementy dodatkowe PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004P