PN-Z-04008-07:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

Zakres

Określono zasady, które powinny być stosowane dla określenia narażenia zawodowego na substancje szkodliwe. Podano wytyczne ogólne, dozymetrię indywidualną, pomiary stacjonarne, interpretację wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-07:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników
Data publikacji 30-12-1989
Data wycofania 19-08-2002
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04008-7:2002 - wersja polska