PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

Zakres

Podano zmiany treści normy dotyczące dozymetrii indywidualnej, pomiarów stacjonarnych i interpretacji wyników. Wprowadzono nową definicję NDSCh

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników
Data publikacji 03-12-2004
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30