PN-C-04752:2011 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej

Zakres

Określono wymagania dotyczące jakości gazów ziemnych przesyłanych pod wysokim ciśnieniem gazociągami oraz przekazywanych z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczych lub do odbiorców przemysłowych, lub z jednej do drugiej części sieci przesyłowej. Ustalono wielkości, których wartości należy określić w celu scharakteryzowania każdej partii gazu oraz częstotliwość kontroli jakości gazu z danego źródła dostawy, a także efektów operacji przetwarzania prowadzonych w obrębie gazowej sieci przesyłowej. Wskazano, w jakich punktach należy pobierać próbki gazu do badań, określono sposób pobierania próbek oraz procedurę oceny jakości gazu. W załączniku A (normatywnym) podano najwyższe dopuszczalne temperatury punktu rosy wody

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04752:2011 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej
Data publikacji 09-03-2011
Data wycofania 05-08-2022
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Zastępuje PN-C-04752:2002 - wersja polska
ICS 75.060