PN-C-04752:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04752:2011 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej

Zakres

Określono wymagania dotyczące jakości gazów ziemnych przesyłanych pod wysokim ciśnieniem gazociągami oraz przekazywanych z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczych lub do odbiorców przemysłowych, lub z jednej do drugiej części sieci przesyłowej. Ustalono wielkości, których wartości należy określić w celu scharakteryzowania każdej partii gazu oraz częstotliwość kontroli jakości gazu z danego źródła dostawy, a także efektów operacji przetwarzania prowadzonych w obrębie gazowej sieci przesyłowej. Wskazano, w jakich punktach należy pobierać próbki gazu do badań, określono sposób pobierania próbek oraz procedurę oceny jakości gazu. W załączniku A (normatywnym) podano najwyższe dopuszczalne temperatury punktu rosy wody

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04752:2002 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej
Data publikacji 12-11-2002
Data wycofania 09-03-2011
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
ICS 75.060
Zastąpiona przez PN-C-04752:2011 - wersja polska