PN-C-04753:2011 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Gaz ziemny -- Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej

Zakres

Określono wymagania dotyczące jakości gazów ziemnych dostarczanych bezpośrednio odbiorcom z sieci rozdzielczej. Ustalono zasady oceny jakości partii gazu oraz częstotliwość przeprowadzania odpowiednich badań. Wskazano, w jakich punktach należy pobierać próbki gazu do badań oraz określono metody badań i procedurę oceny jakości gazu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-04753:2011 - wersja polska
Tytuł Gaz ziemny -- Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej
Data publikacji 08-03-2011
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Zastępuje PN-C-04753:2002 - wersja polska
ICS 75.060