PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy

Zakres

W niniejszej części ISO 5349 podano wytyczne do pomiarów i wyznaczania drgań przenoszonych przez kończyny górne na stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami normy ISO 5349-1. W niniejszej części ISO 5349 określono środki ostrożności, które powinny być podjęte w celu wykonania reprezentatywnych pomiarów drgań i wyznaczenia czasów dziennej ekspozycji dla każdej czynności, aby obliczyć równoważną energetycznie dla 8 h, całkowitą wartość drgań (dzienną ekspozycję na drgania) .
W niniejszej części normy ISO 5349 podano sposoby określenia właściwych czynności, których uwzględnienie jest zalecane podczas wyznaczania ekspozycji na drgania. Niniejsza część ISO 5349 ma zastosowanie do wszystkich sytuacji, w których ludzie są eksponowani na drgania przenoszone przez kończyny górne z maszyn trzymanych lub prowadzonych rękami, obrabianych elementów wprawianych w drgania, czy z elementów sterujących maszyn ruchomych lub stacjonarnych

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne -- Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
Data publikacji 24-01-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 5349-2:2001/A1:2015 [IDT], ISO 5349-2:2001/Amd 1:2015 [IDT]
ICS 13.160