PN-EN 12094-1:2006 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dotyczących elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających do użycia w kombinacji z urządzeniami automatycznego wykrywania pożaru i alarmowania o pożarze oraz urządzeniami gaśniczymi na CO2, gaz obojętny lub gazowy węglowodór chlorowcowany, instalowanymi w budynkach. Podano obowiązkowe funkcje, które powinny być zapewnione przez wszystkie elektryczne, automatyczne urządzenia sterujące i opóźniające oraz dodatkowe funkcje (opcje z wymaganiami), które mogą być zapewnione

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-1:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 1: Wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania
Data publikacji 13-04-2006
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-1:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-1:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10