PN-EN 12094-6:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących

Zakres

Określono wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2, na gaz obojętny lub na halokarbon (chlorowcopochodne węglowodorów)

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-6:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących
Data publikacji 08-10-2010
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-6:2006 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-6:2006 - wersja angielska
ICS 13.220.20