PN-EN 12094-2:2007 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających

Zakres

Wyszczególniono wymagania i opisano metody badań dotyczących nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących, włączając nieelektryczne urządzenia opóźniające do urządzeń gaśniczych na CO2, gaz obojętny lub gazowy węglowodór chlorowcowany. Norma dotyczy urządzeń, które mogą być wyzwalane przez: automatyczne urządzenia wykrywania pożaru, elektryczne urządzenia sterujące, nieelektryczne specjalne czujki pożarowe, ręczne urządzenia wyzwalające lub kombinacje powyższych

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-2:2007 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 2: Wymagania i metody badań nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniających
Data publikacji 29-03-2007
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-2:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-2:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10