PN-EN 12094-10:2006 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dotyczące ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych przeznaczonych do monitorowania odpowiednich podzespołów urządzeń gaśniczych, napełnionych nieskroplonymi gazami obojętnymi lub będącymi pod ciśnieniem gazowymi węglowodorami chlorowanymi

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-10:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 10: Wymagania i metody badań ciśnieniomierzy i łączników ciśnieniowych
Data publikacji 10-05-2006
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-10:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-10:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10