PN-EN 12094-13:2005 - wersja polska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych

Zakres

Określono wymagania i metody badań zaworów zwrotnych stosowanych w urządzeniach gaśniczych gazowych na CO2, gaz obojętny lub zamiennik halonu. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-13:2005 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i metody badań zaworów zwrotnych
Data publikacji 05-05-2005
Liczba stron 19
Grupa cenowa K
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-13:2001 [IDT], EN 12094-13:2001/AC:2002 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-13:2002 - wersja angielska
ICS 13.220.10