PN-EN 12094-3:2006 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dla ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących w urządzeniach na CO2, gaz obojętny lub gazowy węglowodór chlorowcowany

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12094-3:2006 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 3: Wymagania i metody badań ręcznych urządzeń inicjujących i wstrzymujących
Data publikacji 09-10-2006
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-3:2003 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 12094-3:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.10