PN-EN 10028-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10028-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze spawalnych stali niestopowych i stopowych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach, przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe. Określono także wymiary i tolerancje wymiarowe, obliczanie masy, informacje podawane w zamówieniu, pobieranie próbek oraz metody badań. Wyspecyfikowano 16 gatunków stali

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 03-08-2010
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10028-2:2005 - wersja polska, PN-EN 10028-2:2005/AC:2006 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 10028-2:2010 - wersja polska