PN-EN 10028-3:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10028-3:2010 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

Zakres

Podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich ze stali spawalnych drobnoziarnistych normalizowanych, przeznaczonych na urządzenia ciśnieniowe. Określono także wymiary i tolerancje wymiarowe, obliczanie masy, informacje podawane w zamówieniu, pobieranie próbek oraz metody badań. Wyspecyfikowano 10 gatunków stali

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-3:2009 - wersja angielska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane
Data publikacji 23-07-2009
Data wycofania 03-08-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-3:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10028-3:2005 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 10028-3:2010 - wersja polska