PN-EN 60598-2-22:2015-01 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

Zakres

W niniejszej części IEC 60598 ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego, z lampami elektrycznymi zasilanymi z awaryjnych źródeł zasilania o napięciu nie przekraczającym 1 000 V.
Niniejsza część nie obejmuje skutków nieawaryjnego obniżenia napięcia w oprawach oświetleniowych z wysokoprężnymi lampami wyładowczymi.
W niniejszej części podano ogólne wymagania dla urządzeń do oświetlenia awaryjnego.
W niniejszej części nadal używa się terminu "lampa", który obejmuje także "źródło(-a) światła" w stosownych przypadkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 24-06-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60598-2-22:2015-01 - wersja polska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Data publikacji 22-11-2016
Data wycofania 16-11-2022
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-22:2014 [IDT], IEC 60598-2-22:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-22:2004 - wersja polska, PN-EN 60598-2-22:2004/AC:2006 - wersja polska, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 - wersja polska
ICS 91.160.10, 29.140.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60598-2-22:2022-11 - wersja angielska