PN-EN 12635+A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Bramy -- Instalowanie i użytkowanie

Zakres

Określono informacje, które powinny być dostarczane przez producenta bramy i producentów elementów składowych, w celu zapewnienia bezpiecznego instalowania, działania i użytkowania (łącznie z konserwacją i naprawą) bram i barier, przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Uwzględniono instalowanie i użytkowanie bram uruchamianych ręcznie lub napędem

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12635+A1:2010 - wersja polska
Tytuł Bramy -- Instalowanie i użytkowanie
Data publikacji 27-09-2010
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 12635:2002+A1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12635+A1:2009 - wersja angielska
ICS 91.060.50