PN-EN 13241-1+A1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13241+A2:2016-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania związane z bezpieczeństwem i wymagania eksploatacyjne dotyczące bram i barier przeznaczonych do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi, i których głównym zamierzonym zastosowaniem jest stworzenie bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów, wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono również bramy zwijane żaluzjowe i kraty zwijane stosowane w lokalach handlowych, przewidziane raczej dla dostępu ludzi niż pojazdów i towarów.Bramy te mogą zawierać drzwi przejściowe wbudowane w skrzydło bramowe, które są również uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej. Wyroby te mogą być uruchamiane ręcznie lub napędem. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy działania bram w środowiskach, w których zaburzenia elektromagnetyczne wykraczają poza zakres określony w EN 61000-6-3. 1. Wyjątki Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wyrobów przeznaczonych do innych zastosowań: - bram w śluzach i dokach; - drzwi w windach; - drzwi w pojazdach; - drzwi pancernych; - bram przeznaczonych głównie dla zwierząt; - tekstylnych kurtyn teatralnych;- poziomo poruszających się, uruchamianych ręcznie, drzwi dla pieszych, o powierzchni skrzydła mniejszej niż 6,25 m2;- poziomo poruszających się bram z napędem o szerokości mniejszej niż 2,5 m i powierzchni mniejszej niż 6,25 m2, przeznaczonych głównie do ruchu pieszego, zgodnie z prEN 12650-1; - drzwi obrotowych jakichkolwiek rozmiarów; - barier kolejowych; - barier przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy też urządzeń radiowych bramy. Jeśli zastosowano sterowanie bramy urządzeniami radiowymi należy dodatkowo stosować odpowiednie normy ETSI. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera żadnych specjalnych wymagań dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności, które zawarte są w prEN 13241-1

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13241-1+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności
Data publikacji 28-05-2012
Data wycofania 25-10-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13241-1:2003+A1:2011 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 13241-1+A1:2011 - wersja angielska
ICS 91.090
Zastąpiona przez PN-EN 13241+A2:2016-10 - wersja angielska