PN-E-04164-07:1986 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60851-4:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przewody nawojowe emaliowane okrągłe -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności warstwy emalii na działanie substancji chemicznych

Zakres

Opisano metody sprawdzania odporności przewodów nawojowych na działanie: znormalizowanego rozpuszczalnika, lakieru nasycającego bezrozpuszczalnikowego, żywic epoksydowych, oleju transformatorowego i wody, oleju transformatorowego w układzie hermetyzowanym i przy dostępie powietrza - dla przewodów o zakresie średnic znamionowych od 0,0 do 3,0 mm.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04164-07:1986 - wersja polska
Tytuł Przewody nawojowe emaliowane okrągłe -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności warstwy emalii na działanie substancji chemicznych
Data publikacji 29-09-1986
Data wycofania 27-08-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04164-07:1975 - wersja polska
ICS 29.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60851-4:1998 - wersja polska