PN-EN 60598-2-24:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni

Zakres

W niniejszej części normy wieloczęściowej IEC 60598 ustalono wymagania dotyczące opraw oświetleniowych przeznaczonych do stosowania, gdy konieczne jest ograniczenie temperatury ich powierzchni zewnętrznych z powodu ryzyka związanego z efektami cieplnymi, zapłonem lub degradacją materiałów, ale gdzie nie istnieje ryzyko wybuchu w atmosferze. Oprawy te są przeznaczone do stosowania z elektrycznymi źródłami światła na napięcie nie przekraczające 1 000 V. Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących opraw oświetleniowych przeznaczonych do stosowania w atmosferze wybuchowych gazów albo w atmosferze wybuchowych pyłów.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60598-2-24:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchni
Data publikacji 05-02-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 60598-2-24:2013 [IDT], IEC 60598-2-24:2013 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60598-2-24:2008 - wersja polska
ICS 29.140.40