PN-EN 60068-2-75:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-75: Próby -- Próba Eh: Próby młotami

Zakres

W niniejszej części IEC 60068 przedstawiono 3 znormalizowane i równorzędne metody badań stosowane do wyznaczania odporności próbki na uderzenia o określonej ostrości narażenia. Niniejsza norma jest przeznaczona w szczególności do określenia możliwego do przyjęcia poziomu wytrzymałości mechanicznej w ocenie bezpieczeństwa wyrobu i jest przeznaczona przede wszystkim do badania wyrobów elektrotechnicznych. Badanie polega na poddaniu wyrobu zadanej liczbie uderzeń o określonej energii uderzenia i przykładanych w zadanych kierunkach. Niniejsza część IEC 60068 obejmuje zakres poziomu energii od 0,14 J (dżula) do 50 J (dżuli). Do wykonania opisanych badań stosowane są 3 rodzaje aparatury probierczej. W Załączniku C podano wytyczne prób.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-75:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-75: Próby -- Próba Eh: Próby młotami
Data publikacji 20-01-2015
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-75:2014 [IDT], IEC 60068-2-75:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-75:2000 - wersja polska
ICS 19.040