PN-EN 60068-2-78:2013-11 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej opisano metodę próby określającą dostosowanie wyrobów, podzespołów lub urządzeń elektrotechnicznych do transportu, składowania i użytkowania w warunkach dużej wilgotności. Celem niniejszej normy jest zbadanie skutków działania na wyrób dużej wilgotności w określonym czasie, w stałej temperaturze, bez wystąpienia kondensacji. Norma dotyczy zarówno do małych jak i dużych urządzeń i ich części. Próbę można stosować zarówno do wyrobów wydzielających ciepło, jak i niewydzielających ciepła.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-78:2013-11 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-78: Próby -- Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe
Data publikacji 27-11-2013
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-78:2013 [IDT], IEC 60068-2-78:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-78:2007 - wersja polska
ICS 19.040