PN-EN 60068-2-2:2009 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-2: Próby -- Próba B: Suche gorąco

Zakres

Podano próby na suche gorąco stałe zarówno dla wyrobów wydzielających ciepło jak i nie wydzielających ciepła. Przedmiot prób suchego gorąca ogranicza się od określenia zdolności podzespołów, urządzeń oraz innych wyrobów do eksploatacji, transportu i składowania w wysokiej temperaturze. Próby suchego gorąca dzielą się na: próby suchego gorąca dla wyrobów nie wydzielających ciepła (ze stopniową zmianą temperatury; próba Bb) oraz próbę suchego gorąca dla wyrobów wydzielających ciepło (ze stopniową zmianą temperatury, próba Bd oraz dla wyrobów wydzielających ciepło ze stopniową zmianą temperatury, w której wyrób jest przez cały czas zasilany, próba Be)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60068-2-2:2009 - wersja polska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-2: Próby -- Próba B: Suche gorąco
Data publikacji 31-08-2009
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60068-2-2:2007 [IDT], IEC 60068-2-2:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-2:2007 - wersja angielska
ICS 19.040