PN-N-01359:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników sztywnych -- Wyznaczanie dopuszczalnego niewyważenia resztkowego

Zakres

W niniejszej części normy zawarte są zalecenia dotyczące określania niewyważenia oraz precyzowania wymagań jakościowych w odniesieniu do wirników sztywnych. Norma wyszczególnia:
a) sposoby przedstawiania niewyważenia w jednej lub dwóch płaszczyznach,
b) metody wyznaczania dopuszczalnego niewyważenia resztkowego,
c) metody przypisywania niewyważenia płaszczyznom korekcji,
d) metody pomiarowego określania stanu niewyważenia resztkowego wirnika,
e) rodzaje błędów związanych z określeniem niewyważenia resztkowego.
W tabl. 1 i na rys. 2 podano zalecenia na podstawie światowych doświadczeń, dotyczących wymagań jakościowych wyważania wirników sztywnych, w zależności od typu, masy oraz maksymalnej prędkości roboczej. Intencją niniejszej części normy jest również ułatwienie wzajemnego zrozumienia między producentami i użytkownikami maszyn. Terminologia stosowana w tej normie może być wykorzystywana przy ustalaniu warunków technicznych (Definicje - patrz ISO 1925). Niniejsza część normy nie zawiera szczegółowej analizy błędów związanych z wyznaczaniem niewyważenia resztkowego, (błędami tymi zajmuje się norma ISO 1940/2). W niniejszej części normy nie precyzuje się dopuszczalnych wartości resztkowego niewyważenia wirników giętkich; wartości te zawarte są w normie ISO 5343. Nie są też opisane metody wyważania. Zalecane klasy dokładności wyważenia nie są pomyślane jako kryteria odbioru dla jakiejkolwiek z grup wirników lecz stanowią raczej wskazówkę jak uniknąć większych nieprawidłowości oraz przesadnie ostrych, nierealistycznych wymagań. Mogą one również służyć jako baza dla bardziej rozbudowanych badań, np. gdy zachodzi potrzeba dokładniejszego określenia wymaganej dokładności wyważania metodą pomiarów laboratoryjnych lub w warunkach eksploatacji. Przy przestrzeganiu zalecanych wartości granicznych można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać, że warunki pracy maszyny będą zadawalające. Jednakże mogą występować przypadki konieczności odstąpienia od niniejszych zaleceń, np. w związku z nietypową konstrukcją lub geometrią maszyny.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01359:1993 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników sztywnych -- Wyznaczanie dopuszczalnego niewyważenia resztkowego
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 16-09-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza ISO 1940-1:1986 [IDT]
Zastępuje PN-M-04000:1977 - wersja polska
ICS 21.120.40