PN-N-01360:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników giętkich -- Kryteria oceny stanu wyważenia wirnika giętkiego

Zakres

Niniejsza norma określa dwie metody oceny jakości wyważania wirników giętkich w urządzeniu do wyważania, przed zmontowaniem maszyny, zapewniającym spokojny bieg maszyny po jej zmontowaniu i zainstalowaniu w miejscu eksploatacji. Jeżeli proponowane tutaj tolerancje niewyważenia wirnika osiągnie się podczas korekcji w urządzeniu do wyważania, drgania zmontowanej maszyny najprawdopodobniej również nie przekroczą dopuszczalnych wartości granicznych (patrz ISO 2372 oraz ISO 3945). Stosownie do tego, podane tutaj kryteria powinno się spełniać w odniesieniu do wirnika badanego w urządzeniu do wyważania, jednakże kryteria te opracowane zostały na podstawie kryteriów ustanowionych dla kompletnie zmontowanej i zainstalowanej maszyny lub na podstawie wartości o których wiadomo było iż zapewniają one zadawalający bieg zainstalowania maszyny.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01360:1993 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Wyważanie wirników giętkich -- Kryteria oceny stanu wyważenia wirnika giętkiego
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ICS 21.120.40