PN-ISO 13909-2:2004 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 2: Węgiel -- Pobieranie próbek ze strug materiału

Zakres

Określono procedury i wymagania dotyczące projektowania i instalowania mechanicznych urządzeń do pobierania próbek węgla ze strug materiału oraz opisano stosowane metody pobierania próbek. W załączniku A podano przykłady obliczeń liczby podpartii i liczby próbek pierwotnych dla podpartii. W załączniku B podano wymagania dotyczące oceny sprzętu do pobierania próbek, a w załączniku C podano informacje na temat działania mechanicznych urządzeń do pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13909-2:2004 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny i koks -- Mechaniczne pobieranie próbek -- Część 2: Węgiel -- Pobieranie próbek ze strug materiału
Data publikacji 04-05-2004
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 13909-2:2001 [IDT]
ICS 73.040, 75.160.10