PN-ISO 18283:2008 - wersja polska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek

Zakres

Zdefiniowano 35 terminów dotyczących ręcznego pobierania próbek węgla kamiennego i koksu oraz opisano zasady ogólne pobierania próbek. Określono procedury i wymagania dotyczące ustalenia schematu ręcznego pobierania próbek, metod ręcznego pobierania próbek, urządzeń i sprzętu do ręcznego pobierania próbek, ich przemieszczania, przechowywania i przygotowania oraz sporządzania sprawozdania z pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 18283:2008 - wersja polska
Tytuł Węgiel kamienny i koks -- Ręczne pobieranie próbek
Data publikacji 09-04-2008
Liczba stron 79
Grupa cenowa W
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 226, Mechanicznej Przeróbki Węgli
Wprowadza ISO 18283:2006 [IDT]
ICS 73.040, 75.160.10
Elementy dodatkowe PN-ISO 18283:2008/AC1:2018-03P