PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

Zmodyfikowano Rozdział 2, Podrozdziały 8.2.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.4.1, Rozdział 10 i Bibliografię.
Dodano nowy Załącznik B (informacyjny).

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 04-07-2019
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-5:2017/A1:2019 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
ICS 23.040.01