PN-EN 13480-5:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

W niniejszej części tej Normy Europejskiej określono wymagania dotyczące kontroli i badań rurociągów przemysłowych określonych w EN 13480-1:2017, przeprowadzanych na pojedynczych kolektorach lub instalacjach rurociągowych, łącznie z zamocowaniami, zaprojektowanych zgodnie z EN 13480-3:2017 i EN 13480-6:2017 (jeśli dotyczy), i wykonanych oraz montowanych zgodnie z EN 13480-4:2017.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-5:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-5:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-5:2012 - wersja angielska, PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 13480-5:2012/A2:2017-05 - wersja angielska, PN-EN 13480-5:2012/A3:2017-06 - wersja angielska
ICS 23.040.01
Elementy dodatkowe PN-EN 13480-5:2017-10/A1:2019-07E, PN-EN 13480-5:2017-10/A2:2022-03E