PN-EN 13480-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące przemysłowych instalacji rurociągowych i zamocowań, łącznie z systemami bezpieczeństwa, wykonanych z materiałów metalowych, mając na względzie zapewnienie bezpiecznej eksploatacji.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy rurociągów metalowych naziemnych, kanałowych lub podziemnych, bez względu na ciśnienie.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy:
- Rurociągów przesyłowych i ich osprzętu;
- Kanałów przepływu wody, takich jak rurociągi zasilające, tunele ciśnieniowe, szyby ciśnieniowe do instalacji hydroelektrycznych i związanego z nimi specjalnego osprzętu;
- Rurociągów na pojazdach objętych procedurami zatwierdzonymi przez EWG i zawartych w dyrektywach 70/156/EWG [1], 74/150/EWG [2] i 92/61/EWG [3];
- Elementów specjalnie zaprojektowanych do zastosowania jądrowego, których uszkodzenie może spowodować emisję radioaktywności;
- Sprzętu wiertniczo-kontrolnego, używanego w poszukiwaniach ropy naftowej, gazu lub badaniach geotermicznych i przemyśle wydobywczym oraz w podziemnym magazynowaniu, który jest przeznaczony do przejmowania i/lub kontroli ciśnienia odwiertu, łącznie z rurociągami;
- Rurociągów wielkich pieców, łącznie z chłodzeniem pieca, rekuperatorów gorącego dmuchu, odpylaczy i płuczek wieżowych gazów wydechowych wielkiego pieca, żeliwiaków do bezpośredniej redukcji rud łącznie z chłodzeniem pieca, konwertorów gazowych i pieców próżniowych oraz kadzi do topienia, przetapiania, odgazowywania i odlewania stali oraz metali nieżelaznych;
- Obudów sprzętu elektrycznego na wysokie napięcie, takiego jak aparatura łączeniowa, urządzenia sterujące i transformatory;
- Rur ciśnieniowych stosowanych na obudowy bezpieczeństwa systemów przesyłowych, takich jak kable energetyczne i telefoniczne;
- Rurociągów zamocowanych trwale na statkach, rakietach, samolotach i poruszających się jednostkach przybrzeżnych;
- Rurociągów wewnętrznych w urządzeniach medycznych, określonych w dyrektywie 93/142/EWG [4] dotyczącej urządzeń medycznych;
- Rurociągów wewnętrznych kotłów i rurociągów integralnych ze zbiornikami ciśnieniowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-1:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 05-10-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-1:2012 - wersja angielska
ICS 23.040.03
Elementy dodatkowe PN-EN 13480-1:2017-10/A1:2019-07E