PN-EN 13480-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13480-1:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące przemysłowych instalacji rurociągowych i zamocowań, łącznie z systemami bezpieczeństwa, wykonanych z materiałów metalowych, mając na względzie zapewnienie bezpiecznej eksploatacji. Niniejsza Norma Europejska dotyczy rurociągów metalowych naziemnych, kanałowych lub podziemnych, bez względu na ciśnienie. Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy: - Rurociągów przesyłowych i ich osprzętu; - Kanałów przepływu wody, takich jak rurociągi zasilające, tunele ciśnieniowe, szyby ciśnieniowe do instalacji hydroelektrycznych i związanego z nimi specjalnego osprzętu; - Rurociągów na pojazdach objętych procedurami zatwierdzonymi przez EWG i zawartych w dyrektywach 70/156/EWG [1], 74/150/EWG [2] i 92/61/EWG [3]; - Elementów specjalnie zaprojektowanych do zastosowania jądrowego, których uszkodzenie może spowodować emisję radioaktywności; - Sprzętu wiertniczo-kontrolnego, używanego w poszukiwaniach ropy naftowej, gazu lub badaniach geotermicznych i przemyśle wydobywczym, oraz w podziemnym magazynowaniu, który jest przeznaczony do przejmowania i/lub kontroli ciśnienia odwiertu, łącznie z rurociągami; - Rurociągów wielkich pieców, łącznie z chłodzeniem pieca, rekuperatorów gorącego dmuchu, odpylaczy i płuczek wieżowych gazów wydechowych wielkiego pieca, żeliwiaków do bezpośredniej redukcji rud łącznie z chłodzeniem pieca, konwertorów gazowych i pieców próżniowych oraz kadzi do topienia, przetapiania, odgazowywania i odlewania stali oraz metali nieżelaznych; - Obudów sprzętu elektrycznego na wysokie napięcie, takiego jak aparatura łączeniowa, urządzenia sterujące i transformatory; - Rur ciśnieniowyc stosowanych na obudowy bezpieczeństwa systemów przesyłowych, takich jak kable energetyczne i telefoniczne; - Rurociągów zamocowanych trwale na statkach, rakietach, samolotach i poruszających się jednostkach przybrzeżnych; - Rurociągów wewnętrznych w urządzeniach medycznych, określonych w dyrektywie 93/142/EWG [4] dotyczącej urządze

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-10-2012
Data wycofania 05-10-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-1:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-1:2005/A2:2008 - wersja niemiecka, PN-EN 13480-1:2005 - wersja polska, PN-EN 13480-1:2005/A1:2007 - wersja polska, PN-EN 13480-1:2005/A2:2008 - wersja angielska
ICS 23.040.03
Zastąpiona przez PN-EN 13480-1:2017-10 - wersja angielska