PN-EN 13480-5:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13480-5:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

W niniejszej części tej Normy Europejskiej określono wymagania dotyczące kontroli i badań rurociągów przemysłowych określonych w EN 13480-1:2012, przeprowadzanych na pojedynczych kolektorach lub instalacjach rurociągowych, łącznie z zamocowaniami, zaprojektowanych zgodnie z EN 13480-3:2012 i EN 13480-6:2012 (jeśli dotyczy), i wykonanych oraz montowanych zgodnie z EN 13480-4:2012

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-5:2012 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 04-10-2012
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-5:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-5:2005 - wersja polska, PN-EN 13480-5:2005/A1:2011 - wersja angielska
ICS 23.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 13480-5:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13480-5:2012/A2:2017-05E, PN-EN 13480-5:2012/A1:2014-02E, PN-EN 13480-5:2012/A3:2017-06E