PN-EN 13480-5:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13480-5:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania

Zakres

Określono wymagania dotyczące kontroli i badań rurociągów przemysłowych, przeprowadzanych na pojedynczych kolektorach lub instalacjach rurociągowych, łącznie z zamocowaniami. Uwzględniono: walidację projektu, kontrolę i badania podczas wykonywania, badania nieniszczące spoin, kontrolę ostateczną, próby ciśnieniowe, kontrolę systemów bezpieczeństwa, dokumentację końcową, deklarację zgodności

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13480-5:2005 - wersja polska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 5: Kontrola i badania
Data publikacji 19-10-2005
Data wycofania 04-10-2012
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-5:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-5:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 13480-5:2012 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13480-5:2005/A1:2011E