PN-N-01361:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Drgania mechaniczne -- Wyważanie -- Terminologia

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa terminologię wyważania w językach angielskim i francuskim. Zawiera spis alfabetyczny dla każdego z tych języków. Terminologia ogólna drgań i wstrząsów podana jest w ISO 2041.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-N-01361:1993 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Wyważanie -- Terminologia
Data publikacji 30-06-1993
Data wycofania 15-09-2014
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza ISO 1925:1990 [IDT]
ICS 01.040.21, 21.120.40