PN-EN ISO 286-2:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów liniowych -- Część 2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych otworów i wałków

Zakres

Podano odchyłki graniczne dla powszechnie stosowanych pól tolerancji, obliczone na podstawie ustaleń podanych w EN ISO 286-1. Ujęto wartości odchyłki górnej i dolnej, które przedstawiono na rysunkach. W tablicach ujęto wartości liczbowe dla wymiarów nominalnych od 3 mm do 3150 mm włącznie. W załączniku zamieszczono przegląd przedstawionych graficznie pól tolerancji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 286-2:2010/AC:2014-02E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 286-2:2010 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów liniowych -- Część 2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych otworów i wałków
Data publikacji 29-07-2010
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 286-2:2010 [IDT], ISO 286-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 20286-2:1996 - wersja polska
ICS 17.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 286-2:2010/AC:2014-02E