PN-EN ISO 286-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Układ kodowania ISO tolerancji wymiarów liniowych -- Część 1: Podstawy tolerancji, odchyłek i pasowań

Zakres

Określono system kodowania ISO dla tolerancji stosowanych do wymiarów liniowych, elementów wymiarowalnych typów walec i dwie równoległe powierzchnie przeciwległe. Również zdefiniowano pojęcia podstawowe i terminologię związaną z systemem kodowania. Nadto, ustalono ujednolicony dobór pól tolerancji ogólnego przeznaczenia wśród licznych możliwości. Wreszcie, określono podstawową terminologię dotyczącą pasowań między dwoma elementami wymiarowalnymi bez ograniczenia kierunku i położenia oraz objaśniono zasadę "stałego otworu" i "stałego wałka"

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 286-1:2011/AC:2016-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 286-1:2011 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Układ kodowania ISO tolerancji wymiarów liniowych -- Część 1: Podstawy tolerancji, odchyłek i pasowań
Data publikacji 28-06-2011
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 286-1:2010 [IDT], ISO 286-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 286-1:2010 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 286-1:2010 - wersja angielska
ICS 17.040.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 286-1:2011/AC:2016-12P