PN-EN ISO 286-1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 286-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów liniowych -- Część 1: Podstawy tolerancji, odchyłek i pasowań

Zakres

Określono system kodowania ISO dla tolerancji stosowanych do wymiarów liniowych, elementów wymiarowalnych typów walec i dwie równoległe powierzchnie przeciwległe. Również zdefiniowano pojęcia podstawowe i terminologię związaną z systemem kodowania. Nadto, ustalono ujednolicony dobór pól tolerancji ogólnego przeznaczenia wśród licznych możliwości. Wreszcie, określono podstawową terminologię dotyczącą pasowań między dwoma elementami wymiarowalnymi bez ograniczenia kierunku i położenia oraz objaśniono zasadę "stałego otworu" i "stałego wałka"

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 286-1:2010 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów liniowych -- Część 1: Podstawy tolerancji, odchyłek i pasowań
Data publikacji 20-05-2010
Data wycofania 28-06-2011
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 286-1:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 20286-1:1996 - wersja polska, PN-ISO 1829:1996 - wersja polska
ICS 17.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 286-1:2011 - wersja polska